Oferta

Oferowane usługi:

  • tłumaczenia pisemne (polski-estoński, estoński-polski, polski-rosyjski, rosyjski-polski, litewski-estoński, angielski-estoński, estoński-angielski i in.)
  • tłumaczenia uwierzytelnione (polski-estoński, estoński-polski)
  • usługi graficzne (projektowanie i skład do druku)

Zapytaj o ofertę: info@plest.ee